Процесът на образуване на гелообразни клайстери при температура над 78 градуса, които биха затруднили проса на изцеждане на малцовата каша. Поради това температурата с която завършва процеса майшуване е 77-78 градуса, както и температурата на промивните води е същата.

анг. Gelatinization

« Back to Glossary Index