Основна алфа киселина, извличана от хмела. Смята се, че като се изомеризира дава остър горчив вкус, въпреки че това му свойство може да произлиза и от танините, свързани с киселината.

анг. Cohumulone

« Back to Glossary Index