Количеството на останалия екстракт в пивото след приключване на ферментацията изразено в проценти към общия екстракт. Достигането до крайна ферментационна степен означава, че маята е изферментирала всички захари, които може да ферментира.

анг. Final Gravity

« Back to Glossary Index