Saccharomyces pastorianus са дрожди с долна ферментация, които ферментира на ниски температури (7-12 C/45-55 F) и често отделят сулфурни съединения.

анг. Lager Yeast

« Back to Glossary Index