Времето от приспособяването до резкия аеробен растеж на дрождите след посипването им в мъстта. Лаг фазата обикновено продължава между 2-12 часа

анг. Lag Phase

« Back to Glossary Index