Една от преобладаващите групи бактерии на млечната киселина. Множество видове включващи L. brevis, L. delbrueckii и L. pastorianus „заразяват“ бирата и отделят млечна киселина и други нежелани вкусове. Млечно киселата бактерия често се използва при ферментацията на други храни като кисело мляко и кисело зеле.

анг. Lactobacillus

« Back to Glossary Index