Неферментируема захар, извлича се от млякото и традиционно се използва в стила Стаут, оттам и Млечен стаут.

анг. Lactose

« Back to Glossary Index