Съединения, които имат високо парциално налягане при стайна температура, което води до изпаряване на голям брой молекули и навлизане в околния въздух.

анг. Volatile Compounds

« Back to Glossary Index