Всяка от множеството субстанции, които са разтворими в неполярни органични разтворители, а това включва мазнини, восъци, фосфиди, цереброзиди и близки или прoизводни съставки. Липидите, белтъчините и въглехидратите съставят основните структурни елементи на живите клетки.

анг. Lipid

« Back to Glossary Index