Скала за измерване на цвета на зърното и понякога на бирата. Виж също Standard Reference Method.

анг. Lovibond

« Back to Glossary Index