Малки светложълти възелчета в основата на всяко хмелово венчелистче, в него се съдържат смолите употребявани от пивоварите.

анг. Lupulin Glands

« Back to Glossary Index