Горчивите смоли в лупулиновите жлези на хмела, още познати като бета киселини. Има три вида лупулони: ко-лупулон, лупулон и адлупулон.

анг. Lupulones

« Back to Glossary Index