Процес на покачване на температурата до 76-78 °С, целящ да се спре ензимната активност и да се преустанови разграждането на сложните захари в прости.

анг. Mashing Out

« Back to Glossary Index