Индустриален способ за отделянето на пивната мъст от малцовия шрот в края на майшуването. Майш-филтърът притиска малцовия шрот в голяма преса, изцеждайки мъстта през филтриращ плат, отделяйки твърдите частици. Екстрацията на захари по този начин може да се получи по-ефективно, отколкото по стандартния начин, но пък мъстта може да стане по-мътна. Приложимо е само при големи производства поради високата цена на оборудването.

анг. Mash filter

« Back to Glossary Index