Тризахарид, произведен от разграждането на нишестето по време на малцуване. Алфа амилазата отделя малтотриоза от веригата на нишестето чрез случайна хидролиза. Малтотриозата е ферментируема от повечето щамове дрожди, но възможността да бъде усвоена зависи от здравословното състояние на дрождите. Ако маята е стара, стресирана или използвана многократно може да е с намалена способност да усвои малтотриозата и ферментацията да остане незавършена, оставяйки бирата с нежелано висока крайна захарност

анг. Maltotriose

« Back to Glossary Index