Проста микробиологична хранителна среда, ползвана в лабораториите за растеж на дрожди и плесени. Произвежда се чрез смесване на малцов екстракт с до 2% агар.

анг. Malt agar

« Back to Glossary Index