Сборът от малцове, които ще се използват за майшуване. Към тях може да има добавка на сурогати – като ечемик, пшеница, ориз, сорго или царевичен грис.

анг. Grist

« Back to Glossary Index