Зърнен продукт на база на покълнали житни зърна и преди всичко на зърна от ечемик, който намира широко приложение в производството на пиво, уиски, зърнен спирт и др. Съдържа амилолитични, протеолитични и други хидролитични ензими. English: Malt

« Back to Glossary Index