Имащо вкус на масло или подобен продукт, показващо наличието на диацетил.

анг. Buttery

« Back to Glossary Index