Напитка, която се получава чрез ферментация на мед.

анг, Mead

« Back to Glossary Index