Разпознаваеми ароматни съставки с мирис на скункс. Произвеждат се от фотолизата на странично разклонение на алфа киселините (в хмела) и последвалата реакция със съдържащите сяра тиолови радикали. Резултатът е веществото 3-метил-2-бутен-1-тиол. Тази реакция се причинява от излагането на бирата на светлина, особено ако е в прозрачни стъклени бутилки. Разработен е специален екстракт, т.нар. тетра-екстракт (представляващ тетрахидро-изо-алфа киселина / tetrahydro-iso-alpha acids), който може да се добави, за да стабилизира изомеризираните алфа киселини и да предпази бирата от този ефект на светлината.

анг. Mercaptans

« Back to Glossary Index