Физическите и химически промени, които ечемичните зърна претърпяват в резултат от малцуването, особено развитието на ензими, нужни за разграждането на нишестето в прости захари по време на майшуването. Тази модификация на ечемика включва и промяната във въглехидратите, съдържащи се в зърната, така че да станат обработваеми по време на пивоварния процес. Степента на модификация се определя до степента на развитие на ембриона в зърното и неговият засмукващ епител (прорастък, виж acrospire).

анг. Modification

« Back to Glossary Index