Усещане за мухъл или плесен във вкуса или аромата на бирата, което може да бъде причинено от корк или от бактериална инфекция в бирата.

анг. Musty

« Back to Glossary Index