Понятие използвано, за да се опише мътност в готовото пиво. Може да възникне от наличието на фенолно-протеинови комплекси, от кристали на оксалната киселина или микробно заразяване. Измерва се с “haze meter”. Нивата над 1.0 EBC единици в бирата се считат за проблемни.

анг. Haze

« Back to Glossary Index