Температурата на водата, която се добавя към майша. Обикновено е няколко градуса по-висока, за да се компенсира по-ниската температура на зърното и така да се постигне желаната температура на майша.

анг. Strike temperature

« Back to Glossary Index