Термин описващ всеки вкус в бира, който не следва да присъства в нея или е направо неприятен. Често се получават в следствие на лоша хигиена, прекомерно отлежаване или оксидиране.

анг. Off-flavor

« Back to Glossary Index