Ечемичен или друг малц, който е с ниска трансформация на протеините. Разтворимите протеини спрямо общите са под 35%.

анг. Undermodified malt

« Back to Glossary Index