Дрожди с долна ферментация, които не правят бучки докато ферментират.

анг. Nonflocculating yeast

« Back to Glossary Index