Бира направена от мъст с ниска захарност и ненапълно изферментирала или от по-високо алкохолна ферментация, но алкохолът се премахва чрез изпаряване. Като цяло произвеждана за специфичен пазар, нискоалкохолната бира не притежава богатия характер на стандартните бири и често за подобряване на вкуса се добавят малцов и хмелен екстракт.

анг. Low alcohol beer

« Back to Glossary Index