Основният полизахарид в ендоспермните клетки на ечемика. Изграден от полимеризирани глюкозни молекули, които са два вида, линейната полимерна амилаза (около 20%) и разклоненият полимер амилопектин (около 80%). Нишестените молекули се кондензират в твърди нишестени зърна по време на растежа на зърното на ечемика. Тези зърна осигуряват инертен енергиен запас, когато зърното покълва.

анг. Starch

« Back to Glossary Index