Мерна единица за количеството разтворен CO2 в бирата. Показател е за нивото на газировка. Мерна единица за количеството разтворен CO2 в бирата. Показател е за нивото на газировка.

анг. Volumes of C02

« Back to Glossary Index