Малц, който е абсорбирал вода и е станал мек. Обикновено има промяна в ензимната активност и вкуса.

анг. Slack malt

« Back to Glossary Index