Химична реакция, при която едно от реагиращите вещества (бира, храна) претърпява добавянето на или реагира с кислород/окисляващо вещество.

анг. Oxidation

« Back to Glossary Index