Органична киселина внесена в мъстта от ечемика и други зърна. Може да се свърже с калция, с който да произведат утаени кристали на калциев оксалат.

анг. Oxalic acid

« Back to Glossary Index