Показва способността на майша да буферира (да се съпротивлява), на понижението на рН-то.

анг. Residual Alkalinity

« Back to Glossary Index