Захари, които маята не може да консумира по време на ферментацията.

анг. Residual Sugar

« Back to Glossary Index