Измерване, което представя плътността на течността при определена температура и така косвено помага да се определи съдържанието на захари. Чистата вода има стойност 1000 SG

анг. Specific gravity (SG)

« Back to Glossary Index