Процесът на събиране на горния слой дрожди, които се отделят в пяната на повърхността по време на първичната ферментация. След това се използват за засяване на следващи варки.

анг. Skimming

« Back to Glossary Index