Добавянето на прясно набрани хмелове, които не са сушени, в различни стадии на пивоварния процес. Пресните хмелове дават уникален аромат и вкус на бирата, различни от тези на сушените и обработени по стандартния начин хмелове. Също се нарича “влажно” охмеляване.

анг. Fresh Hopping

« Back to Glossary Index