Често срещана киселина, отделяна от много видове дрожди и бактерии. Основен източинк на вкус “на развалено”, в резултат от растежа на бактерии, отделящи оцетна киселина и осезаема на вкус и мирис като оцет. Образуването ѝ от бактериите е в следствие на окислението на етанола, което говори за контаминация/зараза на пивото.

анг. Acetic acid

« Back to Glossary Index