Топлинна обработка с цел унищожаване на микроорганизмите и по-голяма стабилност (годност) на готовата бира. Светкавичната пастьоризация често се прилага като бирата минава през топлообменник, загряван с пара. Бързият поток на бирата осигурява ограничено време на контакт от около 30 секунди при температура 73 °C и минимизира негативните ефекти на топлината върху бирата. Въпреки това, пастьоризираната бира често има вкус на окислена и застояла поради оксидацията на някои от съставките при високи температури. Нивото на пастьоризация се измерва в пастьоризационни единици (PU), които се дефинират като ефекта върху микроорганизмите от престоя на за една миунта на 60 °C. Бел. прев.: терминът носи името на френския химик и биолог Луи Пастьор.

анг. Pasteurisation

« Back to Glossary Index