Вид млечно-кисели бактерии със сферична форма, притежаващи способността да произвеждат високи нива на млечна киселина и по този начин лесно да развалят пивната мъст и бирата. Както всички лакто-бацили, педиококите не формират спори. За разлика от другите млечно-кисели бактерии, те имат сферична форма и често се разпознават по диплоидното и тетрадно разположение на клетките.

анг. Pediococcus

« Back to Glossary Index