Протеолитичен ензим, който разгражда малките протеини, съдържащи се в ендоспермата, образувайки амино киселини.

анг. Peptidase

« Back to Glossary Index