Мътен или опалесциращ външен вид на бирата, причинен от свързването при изстудяване на протеините и танините в достатъчно големи частици, така че да отразяват светлината и по този начин да са видими.

анг. Chill Haze

« Back to Glossary Index