Съкращението за части на милион и еквивалент на милиграми на литър (mg/l). Най-често се използва за изразяване на концентрации на разтворени минерали във вода.

анг. ppm

« Back to Glossary Index