Процесът на прехвърляне на бира от един съд в друг, обикновено при финалното напълване на кеговете или бъчвите.

анг. Racking

« Back to Glossary Index