Прецпетирането и отделянето на протеинова маса по време на варенето, поради тяхната термолабилност.

анг. Break

« Back to Glossary Index