Когато бирата се прехвърля в контейнер, който издържа на определено налягане, след което се прилага вкарване на въглероден диоксид под налягане, който бива абсорбиран в бирата.

анг. Forced Carbonation

« Back to Glossary Index