Промиване на зърното в края на майшуването за пълно извличане на остатъчните захари и максимизиране на екстракта. В идеалния случай да се използва вода с температура при 77- 78 ° C за намаляване на вискозитета и прекратяване на ензимната активност. Течността трябва да се разпръсква внимателно върху слоя на зърното, за да се избегне нарушаване на филтърния слой.

анг. Sparging

« Back to Glossary Index