Протеолитичен ензим, който разгражда големи протеини в ендосперма, което би причинило мъгла в бирата.

анг. Protease

« Back to Glossary Index